De Ce RSVTI ? ( Operator Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor )


TOCMAI AI SCAPAT DE ORICE PROBLEMA IN DOMENIUL REGLEMENTAT ISCIR!


SUNTEM "SUB PRESIUNE" PENTRU A VA "RIDICA" SIGURANTA AFACERII!

Conform LEGII nr. 64 din 21 martie 2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil obligatiile detinatorilor de astfel de echipamente sunt detaliate in art. 15:

Pct. 1. Persoana fizica sau juridica ce detine/utilizeaza instalatii/echipamente prevazute în anexa nr. 2 pct. 1-4 si în anexa nr. 3 pct. 1-3 si 8, are obligatia sa le înregistreze la ISCIR, sa tina evidenta centralizata a acestora si sa comunice la ISCIR orice modificare intervenita în situatia tehnica sau juridica a acestora, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice.
Pct. 2. Persoana fizica sau juridica ce detine / utilizeaza instalatii / echipamente prevazute la alin. (1) are obligatia sa asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea si verificarea tehnica în utilizare a instalatiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescriptiilor tehnice.
Art. 25. - d) nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.
Prestarea serviciului de operator RSVTI se face conform Ordinul 130 -2011 cu persoane fizice sau juridice care au autorizatie RSVTI.
ECHIPAMENTE SUPUSE REGLEMENTARILOR ISCIR
1. Aparatele consumatoare, cazanele de apa calda si cazanele de abur de joasa presiune utilizate pentru încalzit, alimentate cu combustibil gazos sau lichid; peste 70kw - PT A1/2010.
2. Cazanele de abur, cazanele de apa fierbinte, supraîncalzitoarele si economizoarele independente peste 400kw - PT C1/2010.
3. Arzatoare cu combustibil lichid sau gazos - PT C2/2010
4. Recipiente, butelii, autoclave sub presiune - PT C3/2003, PT C4/2010, respectiv PT C5/2003.
5. Conductele metalice sub presiune - PT C6-2010, respectiv PT C10-2010.
6. Supape de presiune - PT C7/2010.
7. Instalatii de distributie GPL - PT C8/2010.
8. Cazane de apa calda si abur de joasa presiune - PT C9/2010.
9. Sistemelor de ardere si de automatizare din centralele termice - PT C11/2010.
10. Masini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, platforme autoridicatoare, stivuitoare, elevatoare, masini de ridicat de tip special, platforme ridicatoare pentru persoane cu dezabilitati - PT R1/2010
11. Ascensoare electrice si hidraulice de persoane, de marfuri sau de marfuri cu comanda interioara – PT R2/2010.
12. Elementele/dispozitivele de legare/prindere si elementele de tractiune a sarcinii utilizate la instalatii de ridicat - PT R3/2010.
13. Echipamente de agrement - PT R4/2010.
14. Telecabine – PT R7/2003.
15. Scari si trotuare rulante - PT R8/2010.
16. Teleschiuri si telesanii – PT R10/2003.
17. Trape de scena, trape de decoruri, instalatii de cortine pentru incendiu din salile de spectacole - PT R18/2003.
18. Echipamente si instalatii montate si utilizate in cadrul parcurilor de distractii si spatiilor de joaca - PT R19/2002.